top of page

Personal Coaching

Ik werk voor mensen die in hun arbeidzame leven aanlopen tegen problemen maar ook voor studenten. De algemene factor die hier speelt, is de druk van de omgeving om te moeten presteren waardoor meer persoonlijke zaken worden verwaarloosd. Om inzicht te krijgen in deze zaken en om een goede balans te zoeken tussen werk en privé, gaan we samen aan de slag in een coachtraject.

Intake

In het eerste gesprek wordt gekeken of het klikt tussen jou, de coachee, en mij en verkennen we wat de precieze coachvraag is. Je brengt in wat je wilt bespreken en het resultaat van deze intake is een coachtraject of niet. Gaan we samen verder dan is dit gesprek kosteloos. Wanneer geen traject wordt ingegaan was dit een eenmalig gesprek.

Coachtraject

Een individueel coachtraject bestaat uit zo'n 6 tot 8 gesprekken van maximaal anderhalf uur. Mijn ervaring is dat daarbinnen dan de coachvraag is beantwoord. Onze gesprekken vinden plaats in Amsterdam of in onderling overleg op een locatie die de coachee wenst. Het gaat erom dat jij je in een veilige omgeving kan uiten. Als we klaar zijn met het coachtraject heb je geleerd jezelf te zien in relatie tot het issue dat je hebt ingebracht. Je hebt inzicht in patronen van eigen gedrag, leert het nut van waarden en normen inzien, maar ook de belasting ervan in een veranderende omgeving en hebt een groter competentiebesef ontwikkeld. Grote kans dat je bovendien lekkerder in je vel zit en dat ook uitstraalt!

Studenten

Van studenten wordt gevraagd om als jong volwassenen op eigen benen te staan, hun verantwoordelijkheden te nemen, de wereld te omarmen en aan hun voeten te zien liggen. De laatste inzichten over hoe het menselijk brein werkt, laten zien dat de frontaal kwab zich pas gemiddeld tussen het 17e en 25e levensjaar ontwikkelt. Hierin bevinden zich het vermogen tot plannen, ordenen en emotieregulatie.

 

Wanneer studenten vanuit een redelijk beschermde omgeving van de middelbare school naar een vervolgopleiding gaan, krijgen zij vele nieuwe impulsen die hen kunnen afleiden van het dagelijkse studieleven. Het huidige klimaat maakt dat studenten veel sneller hun studie moeten afronden dan vroeger en er helaas geen tijd meer is voor ontwikkeling in eigen tempo en tijd van zowel kennis als sociale vaardigheden. Achterlopen in je studie kost frustratie en keuzestress voor de student én hun ouders. En het kost de student, ouders én de maatschappij veel geld.

 

Studiecoachtraject

Door middel van een zogenaamd studiecoachtraject wordt de student weer gemotiveerd en gestimuleerd om te reflecteren op zijn eigen competenties, geleerd te leren en zich te concentreren. Dit traject bestaat uit een intake, 5 coachgesprekken en naar keuze een sessie mindmappen of een persoonlijkheidstest. Het eerste gesprek is bedoeld voor kennismaking (klikt het?), het formuleren van de coachvraag en het te bereiken doel.

De coachgesprekken zijn gericht op drie zaken:

1. Leerprestaties. Hoe leer je en wat zijn de resultaten? Wat werkt en wat niet? Suggesties voor anders leren.

2. De sfeer en het kunnen functioneren binnen de opleiding. Vind jij aansluiting bij medestudenten, leraren en het systeem van de opleiding? Wat loopt goed, wat niet?

3. Het persoonlijk welbevinden. Hoe gaat met je? Zijn er zaken die jouw functioneren (kunnen) beïnvloeden?

Keuzetraject

In deze tijd is het lastig keuzes te maken, want er zijn er zoveel. Of het nu gaat om studiekeuze, keuze van profiel, keuze voor onderwerpen van je scriptie, aanvullende studies, wel of niet erbij werken? Vaak weet je het eigenlijk wel maar is het handig als een neutrale buitenstaander je helpt het helder te krijgen. Ik bied dat aan door middel van een keuzetraject;

In één of twee sessies is het duidelijk.

 

Het resultaat van beide trajecten is een beweging waar studenten, ouders én maatschappij gelukkig mee zijn.

bottom of page